FB_0000s_0000_BLCT-SELECT-178.jpg

Q Napery

20 X 20, 6.8 OZ.

FB_0000s_0003_BLCT-SELECT-158.jpg

Blended Satin Band Napkin

22 X 22 FS

FB_0000s_0008_BLCT-SELECT-205.jpg

Cotton Bistro Crash Towel

28 X 26 CS, 32 OZ.

FB_0000s_0006_BLCT-SELECT-201.jpg

Polyester Tablecloths

VARIOUS SIZES AND SIZES, 6.8 OZ.

FB_0000s_0004_BLCT-SELECT-163.jpg

Diamond Weave Napkin

22 X 22 SS, 6.6 OZ.

FB_0000s_0009_BLCT-SELECT-142.jpg

Herringbone Kitchen Towels

15 X 26 CS / 15 X 29 CS / 21-27 OZ.

FB_0000s_0001_BLCT-SELECT-145 copy.jpg

Bistro Napkins

18 X 22 FS, 28 OZ.

CottonMomie Napkin.jpg

Egyptian Cotton Napkin

20 X 21 SS

FB_0000s_0010_BLCT-SELECT-118.jpg

Huck Towel

15 X 30 CS, 24 OZ.

CottonSatinBand Napkin.jpg

Cotton Satin Band Napkin

18 X 22 FS, 28 OZ.

FB_0000s_0007_NDR_0709.jpg

Buttonhole Napkin

22 X 22 FS, 6.8 OZ.

Cotton Bistro Crash Towel-Blue.jpg

Cotton Bistro Crash Towel Blue

28X26 CS, 32 OZ